Школа вероунауке

Од 1998. године при нашем манастиру ради школа веронауке у којој се деци предају основе православне вере. У школи такође раде секције за развој деце у којима свако може да нађе да се бави оним што га занима – цртањем, спортом или може да ради у драмоској секцији, да пева у дечјем хору и др.

Осим предавања основних праволавних предмета у школи се посвећује пажња питањима о избору животног пута и моралног васпитања деце. Истовремено с часовима са децу позвани предавачи, богослови и свештеници обављају разговоре с родитељима, воде дискусије и спроводе тематске вечери на различите теме. У згради постоји капела у част Вере, Наде, Љубави и њихове мајке Софије, покровитељки школе веронауке.